Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web sbobetcasino-vn.click. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, biểu đồ và các tài liệu khác trên trang web sbobetcasino-vn.click đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ có liên quan. Sử dụng, sao chép, phát tán hoặc tái tạo lại bất kỳ nội dung nào từ trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm luật bản quyền và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web sbobetcasino-vn.click, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và liên hệ với bạn liên quan đến các hoạt động trên trang web. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn.

  • 2.1 Chính sách bảo mật: Để biết thêm thông tin chi tiết về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

3. Cookies

Chúng tôi sử dụng công nghệ cookie để thu thập thông tin về bạn và cách bạn sử dụng trang web sbobetcasino-vn.click. Cookie là các tệp tin nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp các chức năng và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc cảnh báo khi có cookie được gửi đến thiết bị của bạn.

  • 3.1 Chính sách cookie: Để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie, xin vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi.