Chính sách cookie

Cookie là các tệp nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc trên ổ cứng của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Cookie cho phép trang web nhận biết trình duyệt và thiết bị của bạn. Chúng thường được sử dụng để cung cấp cho người dùng một trải nghiệm trực tuyến cá nhân hơn và thu thập thông tin tổng hợp về việc sử dụng trang web.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web:

  • Cookie bắt buộc: Đây là các cookie cần thiết để trang web hoạt động đúng cách. Chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập và duyệt qua trang web.
  • Cookie chức năng: Các cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn của bạn (chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc khu vực địa lý) và cung cấp các tính năng cải tiến và cá nhân hóa dựa trên lựa chọn của bạn.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm cả trang web mà bạn đã truy cập và liên kết bạn đã nhấp vào. Thông tin này được sử dụng để cung cấp cho chúng tôi các báo cáo và phân tích về việc sử dụng trang web và giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng.

2. Quản lý cookie

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie trên trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt web cho phép bạn quản lý cài đặt cookie thông qua cài đặt của trình duyệt. Tuy nhiên, việc từ chối việc sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng trên trang web.

3. Dữ liệu cá nhân

Với việc sử dụng cookie, chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Mọi thông tin mà chúng tôi thu thập từ cookie là thông tin tổng hợp và được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web.